Skip to main content
Het mandje is leeg

GIDSEN 1815
UW GELEID BEZOEK: KENNIS VOOR de volwassenen van morgen!

Voor adolescenten lijkt het ons belangrijk om naast het historische aspect, dat uitgebreider zal zijn dan voor de jongsten, ook te benadrukken wat een veldslag in de werkelijkheid betekent en dat er voor elk conflict andere oplossingen zijn dan oorlog en strijd. Dit kan belangrijk zijn voor hun toekomstige verantwoordelijkheden in de wereld van morgen...

12-15 jarigen : Onze doelstellingen zijn hiervoor grotendeels identiek aan deze voor het lager onderwijs, maar met een volwassener aanpak. De leerkrachten die voor hun adolescenten het bezoek willen voorbereiden, kunnen beschikken over de geschiedenis van de fictieve Franse soldaat Barnabé, die zich in de gevechten van de Slag bij Waterloo bevond, aangeboden onder de vorm van zijn dagboek. Deze tekst kan gratis gedownload worden : L’histoire de Barnabé, soldat français dans la Grande Armée, Extrait de son journal, juin 1815, ( Het wedervaren van Barnabé, soldaat in het Franse Grote Leger, uittreksel uit zijn dagboek, juni 1815) alsook een praktische uitleg over de leefomstandigheden van een infanterist in 1815.

16-18 jarigen : Jongeren van deze leeftijd worden geacht de informatie te begrijpen en te verwerken zoals volwassenen. De gids zal met enkel thema’s een vergelijking maken tussen de leefomstandigheden in 1815 en vandaag, bijvoorbeeld de verplaatsingen, communicatie, of bevoorrading. Onze doelstelling zal erin bestaan de jongeren in een bredere Europese context de oorzaken van deze Slag te doen begrijpen en de reden van haar verloop in België. Het menselijke aspect tijdens en na de Slag zal eveneens besproken worden.

Op het terrein

Voor schoolgroepen gelden speciale toegangsprijzen en er zijn plaatsen voorzien voor ontspanning en maaltijden. De site van het Memoriaal 1815 biedt diverse animaties aan. Voor grote groepen gelieve u in te lichten bij het Memoriaal 1815. (http://waterloo1815.be/)