Skip to main content
Het mandje is leeg

Algemene reserveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 – Geleide bezoeken - reservering

De reservering gebeurt via de pagina Ik reserveer mijn bezoek

De reservering zal zo vroeg als mogelijk vóór het bezoek worden aangevraagd. Zodra u onze offerte (contract voor een rondleiding) hebt ontvangen en de effectieve betaling van de rondleiding werd uitgevoerd volgens de hieronder vermelde voorwaarden, zal uw aanvraag voor een gidsbeurt worden behandeld.  

Elke reservering dient het aantal deelnemers, de naam en de contactgegevens van de groepsverantwoordelijke, de datum, het uur, de taal van de gidsbeurt en het gewenste type rondleiding nauwkeurig te vermelden. Het reserveringsformulier zal u deze gegevens vragen. Een « contract voor een rondleiding » dat de gegevens van de gidsbeurt op overzichtelijke wijze vermeldt, zal u worden voorgesteld, samen met de betalingsmodaliteiten.

Artikel 2 – Tarieven

Onze tarieven alsook deze van onze partners staan vermeld op de pagina Tarieven van onze website.

Artikel 3 – Betalingsmodaliteiten

Uitgezonderd met uitdrukkelijk akkoord van de beheerder, dient de betaling altijd voorafgaand aan het bezoek te gebeuren.

De betaling kan op twee wijzen worden uitgevoerd, namelijk :

  • Met een betaling via onze website. “ Beveiligde toegang op de site Ingenico” (Visa, Mastercard, Bancontact, …)
  • Door storting of overschrijving, zonder kosten voor de bestemmeling, op de bankrekening van « Guides 1815 asbl ». IBAN : BE04 0011 6192 7331, BIC GEBABEBB

In dit laatste geval dient het verschuldigde bedrag voor de rondleiding minstens 5 dagen vóór de datum van het bezoek op onze rekening te staan

Het nummer van de rondleiding dat op de gidsbeurtofferte vermeld staat, dient verplicht voor te komen in de vrije of gestructureerde vermelding van de betaling.

Wanneer u bevestiging van uw reservering hebt ontvangen, kan er u op uw aanvraag een factuur worden toegestuurd nadat de rondleiding heeft plaatsgevonden.

De toegangsprijzen tot de diverse sites zijn in de gidsbeurt niet inbegrepen. Zij dienen aan de kassa van de bezochte site te worden betaald door de groepsverantwoordelijke op de dag van het bezoek. (Betaalterminal beschikbaar). De gidsen 1815 komen in deze transactie niet tussen. Raadpleeg de tarieven op de internetpagina’s van de betrokken sites.  

Artikel 4 – Laattijdig aankomen

In geval van voorziene laattijdige aankomst op de site van de rondleiding, gelieve dan zo snel mogelijk de betrokken site hiervan in kennis te stellen.

Elke vertraging bij aankomst kan de voorziene duur van de gidsbeurt met evenveel tijd verminderen.

Elke onaangekondigde vertraging van meer dan 30 minuten zal met een annulering worden gelijkgesteld. De gids kan dan de plaats van de afspraak verlaten en een schadeloosstelling van 30,00€ per gids zal u worden gefactureerd.

Artikel 5 - Annulering

In geval van annulering door de klant, wordt verzocht om dit minstens TWEE werkdagen vóór de datum van het bezoek te melden. In dit geval zullen de betaalde sommen zo snel als mogelijk worden terugbetaald, met aftrek van 10,-€ voor administratieve kosten.  

Indien de vzw « Gidsen 1815» de rondleiding zelf annuleert, worden de betaalde sommen integraal terugbetaald.